+A A
Pirmdiena, 26. Oktobris, 2020
Kaiva, Amanda, Amanta

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Beltes dīķi”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 13.oktobrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Beltes dīķi”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54310030227, kas sastāv no zemes vienības 8,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030227.

Izsoles sākumcena 16320 EUR. Izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1632 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolē jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.oktobrim plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  26388712, 27720557.

Izsoles noteikumi