Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Atklāta mutiska atkārtota izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 13.oktobrī plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000644, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m² platībā, kopīpašuma 317/2536 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060458. 

Izsoles sākumcena 460 EUR. Izsoles solis 30 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 46 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolē jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē Dārza  ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā  ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.oktobrim plkst.17.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  28296031.

Izsoles noteikumi