Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska atkārtota izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000210, kas sastāv no dzīvokļa 65,7 m² platībā, kopīpašuma 657/4320 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740060049001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740060049.

Izsoles sākumcena 200 EUR. Izsoles solis 10 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 20 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolē jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā  ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.oktobrim plkst.17.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  26425497.

Izsoles noteikumi