Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Kveldes ielā 25-2, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Kveldes ielā 25-2, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 900 0255

Izsoles sākums – 18.09.2020., izsoles noslēgums – 19.10.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 1 200.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 120.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.10.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: www.possessor.gov.lv.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: izsoles.ta.gov.lv.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.