+A A
Piektdiena, 23. Oktobris, 2020
Daina, Dainida, Dainis

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienības daļai “Jaunskrubes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 24.septembrī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku zemes nomas tiesību izsoli (zemes vienības daļai).

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums/adrese
“Jaunskrubes”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
Kadastra apzīmējums
54620090091
Iznomājamā platība
8,8 ha
 
Lietošanas mērķis
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums, balles
45
Izsoles sākuma nomas maksa
739,20 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
no 01.01.2021.- 31.12.2026.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 73,92 EUR, ar norādi „Izsoles drošības nauda 54620090091” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „ Izsoles dalības maksa 54620090091”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līvbērzes pagasta pārvaldē.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020.gada 22.septembrim plkst.17:00.