Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Mētras”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 23.novembrī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Mētras”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860070109, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860070414.

Izsoles sākumcena 2500 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 250 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 17.novembra plkst.16:00.

Izsoles noteikumi