+A A
Sestdiena, 16. Janvāris, 2021
Lida, Lidija

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Vilciņu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.novembrī plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Vilciņu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900050050, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 6,95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900050050. 

Izsoles sākumcena 55800 EUR, izsoles solis 2000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 5580 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembra plkst.12:00.

Izsoles noteikumi