+A A
Piektdiena, 23. Oktobris, 2020
Daina, Dainida, Dainis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Zemju lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.novembrī plkst.10:30 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Zemju lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900050051 kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 5,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900050051. 

Izsoles sākumcena 39200 EUR, izsoles solis 1000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3920 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembra plkst.12:00.

Izsoles noteikumi