Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Rūpniecības iela 20, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 11.novembrī plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Rūpniecības iela 20, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54480060237, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,1245 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060237. 

Izsoles sākumcena 2500 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 250 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembra plkst.12:00.

Izsoles noteikumi