Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska atkārtota otrā izsole nekustamajam īpašumam “Rosības iela 9” Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.novembrī plkst.9:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisko atkārtoto otro izsoli nekustamajam īpašumam “Rosības iela 9” ar kadastra Nr.54620100992, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,1164 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620100992. 

Izsoles sākumcena 3280 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 328 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi