Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-12, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 23.novembrī plkst.13:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-12, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000450, kas sastāv no dzīvokļa 25 m2 platībā, kopīpašuma 250/7297 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Izsoles sākumcena 2000 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 200 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 19.novembrim plkst.17:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi