Svētdiena, 1. Augusts, 2021
Albīna, Albīns

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Straume 220”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 23.novembrī plkst.14:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Straume 220”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54520031386, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,1024 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520031386.

Izsoles sākumcena 3200 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 320 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 19.novembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi