Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamam īpašumam “Pļavas”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.novembrī plkst.9:30 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Pļavas”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54310030248, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310030203, platība 6,72 ha. 

Izsoles sākumcena 15600 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1560 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.18:00.

Izsoles noteikumi