+A A
Trešdiena, 27. Janvāris, 2021
Ildze, Ilze, Izolde

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Piterāni”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.novembrī plkst.11:00 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Piterāni”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54310020542, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310020542, platība 0,107 ha. 

Izsoles sākumcena 1500 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 150 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.18:00.

Izsoles noteikumi