+A A
Sestdiena, 23. Janvāris, 2021
Strauta, Grieta

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mētru mežs”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.novembrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mētru mežs”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54310020530, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310020550, platība 0,48 ha, tai skaitā  0,47 ha mežaudze.

Izsoles sākumcena 1642 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 164,20 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.18:00.