Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Kumelītes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 14.decembrī plkst.11:30 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Kumelītes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860040286, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860040428, platība 1,8658 ha. 

Izsoles sākumcena 7100 EUR, izsoles solis 300 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 710 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.decembra plkst.16:00.

Izsoles noteikumi