Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Timotiņi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

29.10.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.decembrī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Timotiņi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560070007, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560070007, platība 14,81 ha. 

Izsoles sākumcena 109500 EUR, izsoles solis 5000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10950 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 8.decembra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi