Pirmdiena, 8. Marts, 2021
Marga, Margita, Dagmāra

Atklāta mutiska piektā izsole ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.decembrī plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku piekto izsoli ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000644, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m² platībā, kopīpašuma 317/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060458. 

Izsoles sākumcena 460 EUR, izsoles solis 30 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 46 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Eleja pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 14.decembra plkst.17:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi