+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Ķīves”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 17.decembrī plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Ķīves”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000206, kas sastāv no dzīvokļa 49,8 m² platībā, kopīpašuma 498/1957 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900050058001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54900050058. 

Izsoles sākumcena 500 EUR, izsoles solis 30 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 50 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 14.decembra plkst.17:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Izsoles noteikumi