+A A
Trešdiena, 27. Janvāris, 2021
Ildze, Ilze, Izolde

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Lejiņas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.decembrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Lejiņas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560100202, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560100202, platība 0,7476 ha. 

Uz zemes vienības izvietota būve – dzīvojamā māja ar nenoskaidrotu piederību.

Izsoles sākumcena 4500 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 450 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 8.decembra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi