Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Audēji”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.decembrī plkst.9:00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Audēji”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700070311, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700070305, platība 0,6800 ha. 

Izsoles sākumcena 3200 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 320 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 8.decembra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi