+A A
Piektdiena, 26. Februāris, 2021
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Atklāta mutiska atkārtota izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Pīlādžu iela 2, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.decembrī plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Pīlādžu iela 2, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020716, kas sastāv no zemes vienības 0,2777 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020709. 

Izsoles sākumcena 11040 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1104 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 8.decembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi