Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “1.masīvs 114”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 8.decembrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “1.masīvs 114”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54310020221, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54310020221, platība 0,0849 ha. 

Izsoles sākumcena 1200 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 120 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 7.decembra plkst.18:00.

Izsoles noteikumi