Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Lāču birzs”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 7.decembrī plkst.13:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Lāču birzs”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54520040107, kas sastāv no neapbūvētas meža zemes vienības 4,24 ha platībā, tai skaitā 3,51 ha mežaudze, ar kadastra apzīmējumu 54520040107. 

Izsoles sākumcena 15100 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1510 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 3.decembrim plkst.17:00.