Otrdiena, 9. Marts, 2021
Ēvalds

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Melnupītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.decembrī plkst.9:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Melnupītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620070069, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 5,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620070129. 

Izsoles sākumcena 32600 EUR, izsoles solis 1000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3260 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 7.decembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi