+A A
Trešdiena, 27. Janvāris, 2021
Ildze, Ilze, Izolde

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12. novembrī plkst.10.00 Alejas ielā 7, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan, valsts reģistrācijas Nr. HC 7091, izgatavots 2008.gadā.

Izsoles sākumcena: 322 EUR (trīs simti divdesmit divi euro), t.sk. PVN.
 
Augstāk solīšanai tiek noteikts izsoles solis 50 EUR (piecdesmit euro).
 
Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 32,20 EUR (trīsdesmit divi euro un divdesmit centi) un izsoles dalības maksa 50 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.28685423 (Rihards Salcevičs).
 
Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Lielplatones pagasta pārvaldē, Alejas iela 7, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads ne vēlāk, kā līdz 2020.gada  11. novembra plkst. 12.00.