+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Atklāta mutiska atkārtota izsole nekustamajam īpašumam “Amoliņi”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 21.janvārī plkst.11:30 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam “Amoliņi”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820050177, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820050175, platība 14,14 ha.

Izsoles sākumcena 97600 EUR, izsoles solis 3000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 9760 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 19.janvārim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi