Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Atklāta mutiska atkārtota izsole nekustamajam īpašumam “Vairogu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 28.janvārī plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam “Vairogu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54900020062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54900020062, platība 2,73 ha. 

Izsoles sākumcena 10160 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1016 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 25.janvārim plkst.12:00.

Izsoles noteikumi