+A A
Sestdiena, 27. Februāris, 2021
Līva, Līvija, Andra

Atklāta mutiska atkārtota trešā izsole nekustamajam īpašumam “Rosības iela 9” ar kadastra Nr.54620100992, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 14.janvārī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisko atkārtoto trešo izsoli nekustamajam īpašumam “Rosības iela 9” ar kadastra Nr.54620100992, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,1164 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620100992. 

Izsoles sākumcena 1640 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 164 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 11.janvārim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi