+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Atklāta mutiska atkārtota trešā izsola nekustamajam īpašumam „Jaunciema pļava”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 14.janvārī plkst.10:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisko atkārtoto trešo izsoli nekustamajam īpašumam „Jaunciema pļava”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620050094, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620050018 - 12,87 ha platībā. 

Izsoles sākumcena 17800 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1780 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 11.janvārim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi