Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Tumes lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 21.janvārī plkst.9.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Tumes lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960010084, kas sastāv no zemes vienības 4,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54960010057. 

Izsoles sākumcena 26500 EUR, izsoles solis 800 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2650 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu dalību izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 14.janvārim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi