Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Mutiska atkārtota, otrā, izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam „Apogi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.februārī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko mutisku atkārtotu, otro, izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam  „Apogi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860100533, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 6,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100406.

Izsoles sākumcena 22400 EUR, izsoles solis ir 800 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir 2240 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu dalībai izsolē jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ne vēlāk kā līdz 2021.gada 3.februārim plkst.16:00.

Izsoles noteikumi