+A A
Sestdiena, 27. Februāris, 2021
Līva, Līvija, Andra

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-15, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.februārī plkst.13.00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-15, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000446, kas sastāv no dzīvokļa 57,9 m2 platībā, kopīpašuma 579/7297  domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061.

Izsoles sākumcena ir 5840 EUR, izsoles solis ir 300 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir 584 EUR un izsoles dalības maksa  50 EUR.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 4.februārim plkst.17:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253

Izsoles noteikumi