+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Niedru iela 1-11, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 18.februārī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Niedru iela 1-11, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54569000463, kas sastāv no dzīvokļa 34 m2 platībā un kopīpašuma 340/5313 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560100320001.

Izsoles sākumcena ir 2060  EUR, izsoles solis ir 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir 206 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā  ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.februāra plkst. 12:00.

Izsoles noteikumi