+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Atkārtota, trešā, mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Pīlādžu iela 2” Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 18.februārī plkst.10.00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atkārtotu, trešo, mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Pīlādžu iela 2” ar kadastra Nr. 54820020716 Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,2777 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020709.

Izsoles sākumcena ir 5520 EUR, izsoles solis ir 300 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas – 552,- EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 16.februārim plkst.17:00, Dzirnavu iela 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles sākumcena