Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Nomas tiesību pirmā rakstiska izsole nedzīvojamām telpām 41,9 m² platībā Svirlaukas ielā 22, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde izsludina nedzīvojamo telpu 41,9 m² platībā, kas atrodas Svirlaukas ielā 22, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apzīmējums 54560100280023, nomas tiesību pirmo rakstisko izsoli.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa 0,70 EUR bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī. Nomas Objekts ir labā tehniskā stāvoklī. Telpu nomas termiņš -31.12.2026. Telpu plānotā izmantošana – skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana.

Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus  izsolei var iesniegt līdz 2021.gada 20.janvāra plkst.16:00 Jelgavas novada pašvaldības kancelejā, Pasta ielā 37, Jelgavā vai Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles dalībnieku piedāvājumus izsoles komisija atver pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2021.gada 21.janvārī  plkst.10:00, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes telpās, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā. Piedāvājumu tiek atvērti to iesniegšanas secībā.

Objekta apskati var veikt, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa  tālruni 63085851 vai 29258023.