Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

IZSOLE ATCELTA. Atklāta atkārtota, sestā, mutiska izsole ar lejupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Celtniecības iela 18-1”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 18.martā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu atkārtotu, sesto, mutisko izsoli ar lejupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Celtniecības iela 18-1”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000644, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m² platībā, kopīpašuma 317/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060458. 

Izsoles sākumcena 460 EUR, izsoles solis 30 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 46 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.martam plkst.12:00.

Objektu apskatīt var iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi