Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

IZSOLE ATCELTA. Atklāta atkārtota otra mutiska izsola nekustamam īpašumam “Ķīves”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 18.martā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas iela 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Ķīves”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000206, kas sastāv no dzīvokļa 49,8 m2 platībā, kopīpašuma 498/1957  domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900050058001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54900050058.

Izsoles sākumcena 400 EUR, izsoles solis 30 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.martam plkst.12:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 26430730.

Izsoles noteikumi