Pirmdiena, 8. Marts, 2021
Marga, Margita, Dagmāra

IZSOLE ATCELTA. Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Skolas iela 11-2”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 18.martā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales iela 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Skolas iela 11-2”, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54749000233, kas sastāv no dzīvokļa 54,7 m2 platībā, kopīpašuma 547/2300  domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740040035001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54740040035.

Izsoles sākumcena 540 EUR, izsoles solis 50 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 54 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.martam plkst.12:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 27234237.

Izsoles noteikumi