Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

IZSOLE ATCELTA. Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW TOURAN

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 4.martā plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW TOURAN, valsts reģistrācijas Nr. GN 3897, izgatavots 2007.gadā.

Izsoles sākumcena 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro), t.sk. PVN.

Augstāk solīšanai tiek noteikts izsoles solis 100 EUR (simts euro).

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 185 EUR (viens simts astoņdesmit pieci euro) un izsoles dalības maksa 50 EUR (piecdesmit euro)

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tālr.26366631.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.marta plkst.17.00.

Izsoles noteikumi