Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

IZSOLE ATCELTA. Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Pienenes”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 10.martā plkst.9.00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Pienenes”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700050165, kas sastāv no zemes vienības 1,2514ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700050155. 

Izsoles sākumcena 3600 EUR, izsoles solis 100EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 360 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. 

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 8.marta plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629.

Izsoles noteikumi