Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

IZSOLE ATCELTA. Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “2.masīva augļu dārzs Nr. 91”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 9.martā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “2.masīva augļu dārzs Nr. 91”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54310030175, kas sastāv no zemes vienības 0,14ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030175.

Izsoles sākumcena 1200 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 120EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 8.martam plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966.

Izsoles noteikumi