Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

IZSOLE ATCELTA. Atklāta mutiska atkārtota otrā izsole nekustamam īpašumam „Plūmītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 11.martā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisko atkārtoto otro izsoli nekustamam īpašumam „Plūmītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620090161, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 5,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620090090. 

Izsoles sākumcena 25440 EUR, izsoles solis 800 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2544 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 8.martam plkst.17:00.

Izsoles noteikumi