Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Niedru iela 1-11”, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.aprīlī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Niedru iela 1-11”, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54569000463, kas sastāv no dzīvokļa 34 m2 platībā un kopīpašuma 340/5313 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560100320001. 

Izsoles sākumcena 2060 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 206 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.aprīļa plkst.16:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa