Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Svirlaukas iela 20-18”, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.aprīlī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Svirlaukas iela 20-18”, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54569000474, kas sastāv no dzīvokļa 54,5 m2 platībā un kopīpašuma 545/11503 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560100316001. 

Izsoles sākumcena 3390 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 339 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.aprīļa plkst.16:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa