Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Ledāji”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 1.aprīlī plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Ledāji”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54740080063, kas sastāv no lauksaimniecība izmantojamas  zemes vienības 4,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740080592. 

Izsoles sākumcena 34200 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 3420 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 29.martam plkst.17:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa