Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Purva ceļi” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.aprīlī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Purva ceļi” ar kadastra Nr.54620040004, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,19 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620040006, zemes vienības 2,96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620040022, zemes vienības 2,96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620040039 un zemes vienības 1,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620040042. 

Izsoles sākumcena 9400 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 940 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7.aprīlim plkst.12:00.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa