Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Bazuļi”-4, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 7.aprīlī plkst.9:00 Lielplatones pagasta pārvaldē, Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Bazuļi”-4, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54609000186, kas sastāv no dzīvokļa 22,7 m2 platībā un kopīpašuma 227/2832 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54600010033001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 54600010032002, 54600010032003, 54600010032004, 54600010032005, 54600010032006, 54600010032007, 54600010032008, 54600010032009, 54600010032010, 54600010032011, 54600010032012.

Izsoles sākumcena 235 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 23,50 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Lielplatones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2021.gada 6.aprīļa plkst.16:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29469223.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa