Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Rakstiska izsole kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW TOURAN

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.aprīlī plkst.10:00, Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW TOURAN, valsts reģistrācijas Nr. GN 3897, izgatavots 2007.gadā.

Kustamā īpašuma izsoles sākumcena 1850  EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro), t.sk .PVN

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākumcenas, tas ir 185 EUR (viens simts astoņdesmit pieci euro) ar norādi VW Touran GN 3897 izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50 EUR (piecdesmit euro) ar norādi VW Touran GN 3897. izsoles dalības maksa”.

Izsoles dalībniekiem savus piedāvājumus slēgtā aizzīmogotā (vai parakstītā) aploksnē izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 7.aprīļa plkst.16:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3040.

Izsoles noteikumi

Izsoles pieteikums