Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Nomas tiesību rakstiska izsole nedzīvojamai telpai 111,5 m² platībā Draudzības ielā 3, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Kalnciema pagasta pārvalde izsludina nedzīvojamo telpu 111,5 m² platībā, kas atrodas Draudzības ielā 3, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apzīmējums 54110010021001, nomas tiesību rakstisko izsoli.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa 0,70 EUR bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī. Nomas objekts ir labā tehniskā stāvoklī.

Telpu nomas termiņš - 31.12.2026.

Telpu plānotā prioritārā izmantošana – darbībai, kas saistīta ar sociālo jomu. Priekšroka dota pretendentiem, kuri reģistrēti kā sociālie uzņēmumi vai veic darbību, kas saistīta ar sociālo jomu.

Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus izsolei var iesniegt līdz 2021.gada 31.marta plkst.16:00 Kalnciema pagasta pārvaldes pasta kastītē, Lielā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā vai nosūtot pa pastu.

Izsoles dalībnieku iesniegtos piedāvājumus izsoles komisija atver slēgtā komisijas sēdē pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2021.gada 1.aprīlī plkst.10:00, Kalnciema pagasta pārvaldes telpās, Lielā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā.

Objekta apskati var veikt, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālruni 26388712.